İnisiyatif alan ve kendi kararlarını veren robotlar geliyor"

İnisiyatif alan ve kendi kararlarını veren robotlar geliyor

İçerik girinizİstanbul,13 Kasım (DHA) - Yapay zeka sayesinde “karar veren, inisiyatif alan” robotlar, sanayi sektöründe fiilen çalışmaya başlayacak.  
Tezmaksan Makina Genel Müdürü Hakan Aydoğdu, yakın gelecekte öğrenebilen ve öğrendiğini inisiyatif olarak uygulayabilen ve bunun sonucunda üretim kapasitelerini artırarak bu bağlamda maliyetleri düşüren verimlilik odaklı çalışan makine ve robotlar ağı öngördüğünü belirtti ve ekledi: 
“İnsan faktörün hiçbir zaman yok olmayacak. Koordinasyonu sağlayacak. Robotlar öğrenebilecek, anı biriktirebilecek, yapay zekası ile tecrübe edinebilecek ve bunu dış dünyaya yansıtabilecek.  
“Nesnelerin interneti sayesinde birbiri ile iletişime geçebilen ve durum analizlerini yapabilen ve bu analizlerle anlamı sonuçlar çıkararak gerçek dünyaya iletişime geçebilen bir makine ağına sahip ülkeler topluluğu oluşacaktır.  
“Bu gücü eline alan ülkeler de dünya sahnesinde oyun kurucu ülkeler olacak. 
“Türkiye’nin taşıdığı potansiyeli düşününce ihtiyaç duyduğumuz her şeye sahibiz. 
“Akıllı ve yapay zekaya sahip makineler üretmek; ülkemiz için bir hayal değil. Kaldı ki, tutkuyla ürettikleri teknolojilerin gücü sayesinde dünya markası olan kuruluşlarımız var. “İhtiyacımız olan: Eksikleri tamamlamak ve çalışmak. Biz sanayiciler bu hayalin peşi sıra ilerlerken; elbette kamu kuruluşlarının destekleri, teşvikleri bu noktada büyük önem taşıyor. Ar-Ge için bütçe hazırlamaları, akademik kuruluşlarla işbirliği yapmaları ve kamu teşviklerini yakından takip etmeleri gerekiyor. Ar-Ge ve inovasyon konusunda dünya trendlerini de gözlemlemeleri kendileri için epey faydalı olmaktadır. 
“Üretimimizi dolayısıyla da ihracatımızı arttırmayı hedefleyen bir ülke olarak Endüstri 4.0‘ın amacı bilişim dünyası ile sanayi sektörünü bir araya getirme projesidir.  
“Amaç az maliyet, düşük enerji kullanımı, az alanı kaplama, daha hızlı çalışma, iki kat verim ve ayrıca daha kaliteli ürün çıkarabilmektir.  
éPozitif yönü ise anlık izlenebilir olması ve veri analizi ile kullanıcılarına raporlar sunarak daha analitik ve işlevsel çalışmayı sağlamaktır.  
“Tezmaksan Teknoloji Merkezinin de bu amaçlar doğrultusunda 2 yıldır üzerinde çalıştığı KAPASİTEMATİK isimli yazılım da yine Endüstri 4.0 gerekliliklerinden biri olarak geliştirildi. “Kapasitematik. ; makina verimliliğini uluslararası standart ölçümleri ile anlık olarak analiz edebilen ve hatasız üretim çözümlerini ,endüstri 4.0 doğrultusunda uzaktan erişimler ile raporlama analizini yaparak şirketlerin üretim maliyetlerini düşüren bir sistemdir."